Preview Mode Links will not work in preview mode

Awa och Ingela är två kvinnor från två generationer som lever två skilda liv under ett och samma tak. I Me, myself and mom bjuder Awa och Ingela in lyssnarna till härliga samtal och diskussioner fyllda av klokskap, galenskap och skratt.

Dec 28, 2017

Awa flyttar snart till London och separationsångest är på tapeten. Ingela reder ut skillnaden på att sakna och längta och Awa gör klart att hon inte kommer hem till jul.