Preview Mode Links will not work in preview mode

Awa och Ingela är två kvinnor från två generationer som lever två skilda liv under ett och samma tak. I Me, myself and mom bjuder Awa och Ingela in lyssnarna till härliga samtal och diskussioner fyllda av klokskap, galenskap och skratt.

Jan 11, 2018

Ingela är besatt av Instagram, men vet hon egentligen vad en deep like innebär och kan man posta 15 inlägg om dagen?