Preview Mode Links will not work in preview mode

Awa och Ingela är två kvinnor från två generationer som lever två skilda liv under ett och samma tak. I Me, myself and mom bjuder Awa och Ingela in lyssnarna till härliga samtal och diskussioner fyllda av klokskap, galenskap och skratt.

Feb 1, 2018

Awa tar med sig sin vän Isak och snackar om tiden under och efter X-factor. De pratar om dörrar som öppnats tack vara deras medverkan, men också om den ångest det skapat så här i efterhand.