Preview Mode Links will not work in preview mode

Awa och Ingela är två kvinnor från två generationer som lever två skilda liv under ett och samma tak. I Me, myself and mom bjuder Awa och Ingela in lyssnarna till härliga samtal och diskussioner fyllda av klokskap, galenskap och skratt.

Jan 25, 2018

Hiss och diss när Awa och Ingela rannsakar trender som Dirty sneakers och cro-sushi i sjunde avsnittet av Me myself & mom.