Preview Mode Links will not work in preview mode

Awa och Ingela är två kvinnor från två generationer som lever två skilda liv under ett och samma tak. I Me, myself and mom bjuder Awa och Ingela in lyssnarna till härliga samtal och diskussioner fyllda av klokskap, galenskap och skratt.

Jan 4, 2018

Awa summerar en riktig sk*tdag kantad av PMS och en spärrad mobil medan Ingela konstaterar att hon är en sökande ateist med crusifix kring halsen som avskyr psalmer i fel tonart.