Preview Mode Links will not work in preview mode

Awa och Ingela är två kvinnor från två generationer som lever två skilda liv under ett och samma tak. I Me, myself and mom bjuder Awa och Ingela in lyssnarna till härliga samtal och diskussioner fyllda av klokskap, galenskap och skratt.

Dec 21, 2017

Kan man göra slut med en vän och hur hanterar man vänner som alltid kommer försent? Awa och mamma Ingela pratar om vänner och vänskap.